Komornik Sądowy to funkcjonariusz publiczny

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu

Piotr Wawrzyniak

Powiat bolesławiecki - komornicy
Bolesławiecki RynekSąd Rejonowy w BolesławcuWiadukt kolejowy w Bolesławcu

Cele kancelarii komorniczej

Tutejsza kancelaria prowadzona jest ze szczególną dbałością o wypracowanie pożądanego i wyznaczonego przepisami prawa efektu jakim jest skuteczne wyegzekwowanie orzeczeń sądowych.

Organizacja pracy zespołu

Dzięki sprawnej organizacji pracy, wyraźnemu podziałowi obowiązków bazującym na wysokich kompetencjach poszczególnych pracowników Kancelaria Komornika Sądowego w Bolesławcu poprawnie i szybko opracowuje wnioski egzekucyjne nie narażając postępowania na zbędną zwłokę w czasie.

Nowoczesne technologie

Oprócz organizacji pracy wykwalifikowanych pracowników na efekt wpływają również zastosowane nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne. Dzięki nim Komornik Sądowy sprawnie pozyskują informacje o poszukiwanym majątku dłużnika, uzupełnia brakujące dane o faktycznym stanie prawnym ruchomości, nieruchomości czy innych praw majątkowych dłużnika. Do najistotniejszych rozwiązań należą te umożliwiające szybką komunikację z takimi instytucjami jak:

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
  • OGNIVO - system pozwalający zapytywać banki o konta dłużników
  • EPU - tzw. Sąd Elektroniczny
  • KRS - umożliwia sprawne znalezienie wszystkich podmiotów gospodarczych, oraz wgląd do całościowego obrazu działalności gopsodarczej prowadzonego w Polsce

W Kancelarii Komorniczej używane jest dedykowane, wydajne i elastyczne oprogramowanie wysokiej klasy - program Komornik SQL.

Wkrótce licytacje

Aktualnie brak zaplanowanych licytacji.

Dane do WPŁAT

Wpłat należności można dokonywać:

  • osobiście w kancelarii komornika
  • na poniższe konto bankowe podając imię i nazwisko oraz sygnaturę akt

PKO BP S.A Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

Godziny otwarcia

Kancelaria czynna dla stron

od pn. do czw.

od godz. 9:00 do godz. 15:00 

w piątek informacje udzielane są wyłącznie telefonicznie w godz od 9:00 do godz.15:00.

Komornik przyjmuje interesantów osobiście w każdy wtorek

od godz.9:00 do godz 15:00 oraz w inny dzień po wcześniejszym uzgodnieniu. -